30

Mar 2015

2015 ULUSAL GENÇ YETENEKLER YARIŞMASI

ULUSAL GENÇ YETENEKLER YARIŞMASI DUYURUSU

Orkestramız geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Mayıs 2015 Genç Yetenekler Haftası konserinin solistlerini belirlemek üzere, Sedat Gürel-Güzin Gürel Sanat ve Bilim Vakfı’nın işbirliği ile Ulusal Genç Yetenekler Yarışması düzenlemektedir. Bu seneki yarışmamız konçertant kategorisinde olacaktır. Yarışma ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

YARIŞMA KURALLARI

Yarışma ulusal alanda olup yalnızca T.C. vatandaşları katılabilir.
Yaş sınırı olarak doğum yılı 1990 ve sonrası olan adaylar yarışmaya katılabilirler. Alt yaş sınırı ise, çalınması gereken eserlerin adaylar tarafından hazırlanabilmesi durumunda olmayacaktır.

Yarışma Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşur:

Güzin Gürel (Jüri Başkanı)
Ender Sakpınar (Orkestra Şef Yrd.)
Ayşe Özbekligil (İDSO Başkemancı Yrd.)
Mürüvvet Atahan (İDSO 2. Keman Gr. Şef Yrd.)
Ersin Pamukçu (İDSO Viyola Gr. Şefi)
Hakkı Y. Öztürk (İDSO Çello Solisti)
Mustafa Perin (İDSO Kontrbas)
Günay Yetiz (İDSO Flüt Gr. Şefi)
Sezai Kocabıyık (İDSO Obua Gr. Şef Yrd.)
Ayşegül Kirmanoğlu (İDSO Klarinet Gr. Şefi)
Süleyman Alnıtemiz (İDSO Fagot Gr. Şefi Yrd.)
Ertuğrul Köse (İDSO Korno Gr. Şefi)
Şenova Ülker (İDSO Trompet Gr. Şefi)
Murat Kirmanoğlu (İDSO Trombon Gr. Şefi Yrd.)
Müşfik Galip Uzun (İDSO Vurmalı Sazlar Gr. Şef Yrd.)

18 yaşın altındaki yarışmacılar velilerinin onayını belgelemek zorundadırlar.
Yarışmacılar eşlikçilerini kendileri temin ederler.
İstanbul dışından yarışmaya katılacak adaylar kendilerinin ve eşlikçilerinin yol, konaklama vb. gibi giderlerini kendileri karşılayacaklardır.
Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, kişi başı 100 TL katılım payını aşağıda yazılı bankada belirtilen hesaba yatırırlar:
Türkiye İş Bankası TL. hesap no:1008 2671904 IBAN TR 4000 064 000 001 1008 2671904

Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, kimlik bilgilerini de içeren bir başvuru dilekçesi ile, ödenmesi gerekli katkı payını ilgili bankada belirtilen hesaba yatırıldığını gösteren dekont, kimlik belgesi fotokopisi, 2 adet vesikalık resim, 18 yaşın altındaki adayların ailelerinin onayını belirten bir yazı ile İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası adresine 30 Nisan 2015 tarihine kadar şahsen ya da posta yoluyla ulaştırırlar. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

Adres: Hacı Hesna Hatun Mah. Eski Tekel Binası No:66 34674 Paşalimanı-Üsküdar - İstanbul

Yarışmacılara yarışmaya başvurduktan sonra, adayların yarışmaya katılmaktan vazgeçmeleri durumunda ödedikleri katılım payı geri ödenmez.
Bu sene için öngörülen yarışma Konçertant kategorisinde olacaktır. Adaylar en az iki solistli, orkestra eşlikli eserle yarışmaya katılabilirler. Eserin gerektirmesi durumunda solist sayısı için belirlenen herhangi bir üst limit yoktur.
Yarışmacılar çalacakları eserin (Konçerto, Konçertant, Orkestra eşlikli eser vb.) tamamından sorumlu olacaklardır.
Seçici Kurul üyeleri yarışmacı adaylar ile hiçbir ilişki içinde olamazlar.
Seçici Kurul üyelerinden, adaylar arasında akrabası ya da öğrencisi olanlar o aday hakkında değerlendirme yapamaz, puan veremezler.
Finalde dağıtılacak ödüller aşağıdaki gibi olacaktır:

Birincilik ödülü – 3000 TL

İkincilik ödülü – 2000 TL

Üçüncülük ödülü – 1000 TL


Dereceye giren adaylara İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 15 Mayıs 2015 tarihli “Genç Yetenekler Haftası” konserinde çalma olanağı verilir. Seçici Kurul, konser programının süresini göz önüne alarak dereceye giren eserlerin tamamını veya bazı bölümlerini programa dahil edebilir.

Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük derecelerinin birden fazla aday arasında paylaştırılması durumunda o derece için öngörülen toplam ödülden fazlası verilemez. Bunun yerine mevcut ödül miktarı o dereceyi kazanan yarışmacılar arasında paylaştırılır.

Seçici kurul birincilik, ikincilik ya da üçüncülük ödüllerini verip vermemekte serbesttir.
Yarışma tarihleri, başvuru için son gün olan 30 Nisan 2015 tarihinden sonra internet sitemiz www.idso.gov.tr vasıtasıyla ilan edilecektir.